Butik Operatör: Opel Workwear

Integritet

Vi uppskattar ditt intresse för vår hemsida. Att skydda din integritet är mycket viktigt för oss. Vi informerar dig i detalj om hanteringen av dina uppgifter.

Den ansvariga personens namn och adress

Den ansvarige i betydelsen av Allmänna uppgiftsskyddsförordningen och andra nationella dataskyddslagar i medlemsstaterna samt andra dataskyddsbestämmelser är:

Willy Maisel GmbH
Münchberger Straße 46
95176 Konradsreuth
Tyskland
Tel.: +49 9292 5190
E-post: info@world-of-textiles.com
Webbplats: www.world-of-textiles.com

Namn och adress för dataskyddsansvarig

För frågor om insamling, behandling eller användning av dina personuppgifter, information, korrigering, blockering eller radering av data och återkallande av beviljat samtycke, kontakta:

Michael Knapp (GDDcert)
Münchberger Straße 46
95176 Konradsreuth
Tyskland
Tel.: +49 (9292) 519-0
Fax: +49 (9292) 519-99220
E-post:  datenschutz@world-of-textiles.com

Allmän information om insamling, behandling och användning av personuppgifter

Du kan besöka vår hemsida utan att ge någon personlig information. När en webbsida hämtas sparar webbservern automatiskt en så kallad serverloggfil, som till exempel är namnet på den begärda filen, din IP-adress, datum och tid för hämtningen, mängden data som överförts och den begärande leverantören (åtkomstdata) och hämtningen som dokumenteras.

Varför samlar vi in ​​dessa data?

Dessa accessdata utvärderas uteslutande för att säkerställa en problemlös drift av webbplatsen samt förbättringen av vårt erbjudande. Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen, som övervägande är motiverade för att korrekt presentera vårt erbjudande.

Hur länge kommer mina uppgifter att lagras?

All åtkomstdata raderas senast [sju dagar efter avslutat] besök på sidan.

Hosting av tredje part

Inom ramen för en behandling på våra vägnar tillhandahåller en tredje parts leverantör tjänsterna för hosting och att utforma webbplatsen. All data som samlats in som en del av användningen av denna webbplats eller i angivna formulär i webbutiken som beskrivs nedan kommer att behandlas på dess servrar. Bearbetning på andra servrar sker endast inom ramen som förklaras här. Denna tjänsteleverantör är belägen inom ett land i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Personuppgifter i beställningsprocessen

Vi samlar in personuppgifter om du delar med dig dem till oss som en del av din beställning eller när du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post). Obligatoriska fält är markerade som sådana, eftersom vi i dessa fall behöver data för kontraktsbehandling eller för behandling av din kontakt. Du kan inte slutföra beställningen eller skicka kontakten utan dess specifikation. Vilka uppgifter som samlas in, visas i respektive inmatningsformulär.

Varför samlar vi in ​​dessa data?

Vi använder de uppgifter som du lämnat för utförande av kontraktet, tillhandahållandet av tjänster och behandlingen av dina förfrågningar.

Hur länge kommer mina uppgifter att lagras?

Efter att kontraktet har slutförts kommer dina uppgifter att begränsas för vidare bearbetning och borttagning efter det att eventuella skatte- och kommersiella retentionstider har löpt ut, om du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter, förbehåller vi oss rätten att använda de uppgifter som är tillåtna enligt lag och om vilka vi informerar dig i detta uttalande.

Dataöverföring för fullgörande av kontraktet

För fullgörande av kontraktet kommer vi att vidarebefordra dina uppgifter till det rederi som beställts med leveransen, i den mån det är nödvändigt för leveransen av beställda varor. Beroende på vilken betalningstjänstleverantör du väljer i beställningsprocessen skickar vi vidare de betalningsuppgifter som samlats in till det betalningsinstitut som ansvarar för betalningen och alla betalningstjänstleverantörer som beställts av oss till den valda betaltjänsten.

Delvis samlar de valda betalningstjänstleverantörerna själva även dessa uppgifter, förutsatt att du skapar ett konto där. I dessa fall måste du i beställningsprocessen registrera dig med dina användaruppgifter hos betaltjänstleverantören. I det avseendet gäller respektive tjänsteleverantörs integritetspolicy. Ytterligare information om vår leverantör finns på: https://www.computop.com/de/loesungen/computop-paygate/.

Kreditkontroll

Om du till exempel köper ett konto kan vi få kreditinformation baserat på matematik-statistiska procedurer från Creditreform, Thomasstraße 32, 95028 Hof, för att skydda våra legitima intressen. För detta ändamål skickar vi de personuppgifter som krävs för en kreditkontroll till Creditreform och använder informationen som erhållits på den statistiska sannolikheten för ett balanserat beslut om skapande, genomförande eller uppsägning av avtalsförhållandet. Kreditinformationen kan innehålla sannolikhetsvärden (Score-värden) som beräknas på grundval av vetenskapligt erkända matematik-statistiska metoder och vars beräkningar bland annat innehåller adressuppgifter. Dina legitima intressen beaktas i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna.

Nyhetsbrev

På vår hemsida kan du prenumerera på ett gratis nyhetsbrev. Uppgifterna från inmatningsmasken skickas till oss när du registrerar dig för nyhetsbrevet.

Varför samlar vi in ​​dessa data?

Insamlingen av användarens e-postadress tjänar till att leverera nyhetsbrevet.

Hur länge kommer mina uppgifter att lagras?

Uppgifterna kommer att raderas så snart det inte längre är nödvändigt för insamlingens syfte. Användarens e-postadress lagras så länge som prenumerationen på nyhetsbrevet är aktivt.

Hur kan jag stänga av nyhetsbrevet?

Prenumerationen på nyhetsbrevet kan när som helst avslutas av den berörda användaren. För detta ändamål finns det en motsvarande länk i varje nyhetsbrev.

Användning av cookies

Vår hemsida använder cookies. Cookies är små textfiler som automatiskt lagras på din enhet. Denna cookie innehåller en karaktäristisk sträng som gör att webbläsaren identifieras unikt när webbplatsen öppnas igen.

Varför samlar vi in dessa uppgifter?

Vi använder cookies på olika sidor för att göra besöket på vår hemsida attraktivt och tillåta användningen av vissa funktioner för att visa lämpliga produkter eller för marknadsundersökning. Detta tjänar till att bevara vår övervägning inom ramen av intressen övervägande motiverade intressen i en optimerad representation av vårt erbjudande.

Hur länge sparas cookies?

Några av de cookies vi använder raderas i slutet av webbläsarsessionen, d.v.s. när du stänger din webbläsare, (s.k. sessioncookies). Andra cookies ligger kvar på din enhet och tillåter oss eller våra partnerföretag att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök (persistent cookies). Varaktigheten för lagringen finns i översikten i cookieinställningarna i din webbläsare.

Hur kan jag stänga av cookies ?

Du kan ställa in webbläsaren så att du får information om användningen av cookies och avgöra deras godkännande i enskilda fall eller generellt. Den här funktionen beskrivs i Hjälp-menyn i varje webbläsare, vilket förklarar hur du ändrar dina cookieinställningar. Vi påpekar dock att funktionaliteten på vår hemsida kan begränsas om cookies inte accepteras.

Dessa inställningar kan hittas för respektive webbläsare under följande länkar:

Rätt att erhålla uppgifter

Du har rätt att frigöra information om de personuppgifter som lagras av oss och om nödvändigt en rätt till korrigering, begränsning av bearbetning, dataöverförbarhet eller radering av denna data.

För frågor om insamling, behandling eller användning av dina personuppgifter, information, korrigering, blockering eller radering av data samt återkallande av beviljat samtycke eller invändning mot en viss användning av data, kontakta oss direkt med hjälp av kontaktuppgifterna ovan. Dessutom har du rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten för uppgiftsskydd.

Samtycke

Följande samtycke (n) har du uttryckligen gett oss och vi har registrerat ditt samtycke. Enligt Telemedialagen är vi skyldiga att när som helst hålla innehållet i samtycket redo för återhämtning.

Registrering

"Jag skulle vilja registrera mig för framtida beställningar och be om att mina uppgifter ska inkluderas i er kunddatabas."

Kreditkontroll

"Jag håller med om att kreditvärderingsinformation kan erhållas från Creditreform för egen kreditkontroll på grundval av matematik-statistiska förfaranden av Creditreform, Thomasstraße 32, 95028 Hof, Tyskland. Jag kan återkalla mitt samtycke när som helst med verkan för framtiden. Detaljerad information om hur Creditreform fungerar finns på https://www.creditreform.de/index.html. "

Hur kan jag återkalla mitt tillstånd?

Du kan skicka ditt samtycke (n) via e-post till: support@world-of-textiles.com och det återkallas med verkan för framtiden.

Vänligen välj:

Var god vänta...

Ett fel har uppstått

Försök igen senare