Butik Operatör: Opel Workwear

Redaktionsruta

Opel arbetskläder

Värld av Textilier
Willy Maisel GmbH
Münchberger Str. 46
95176 Konradsreuth
Tyskland

Telefon:  +49 (0) 92 92 / 519-500
Fax:  +49 (0) 92 92/16 60
E-post: support@world-of-textiles.com

VD: Willy Maisel
Ägare: Willy Maisel

Ansvarig enligt § 5 TMG:

Adress innehållet. Ansvarig: World of Textiles Willy Maisel GmbH Münchberger Str. 46, 95.176 Konradsreuth
Moms.Id:. DE812055777
Behörig domstol: Registrerad
HRB Nummer: 2480
Moms.Id:. DE812055777

BANKFÖRBINDELSE

Kontoinnehavare: Willy Maisel GmbH
Kontonummer: 380240192
BLZ: 78050000
Bank:Sparkasse Hochfranken
SWIFT: BYLADEM1HOF
IBAN: DE06 7805 0000 0380 240.192

Du kan kontakta vår Kundtjänst för frågor och klagomål på Telefon:  49 (0) 92 92 / 519-500 och via Email på följande support@world-of-textiles.com

Text

Nicolai Herrmann
www.meinklartext.de

Fotografi

Peter Beckstein
www.peterbeckstein.de

Ansvarsfriskrivning

Med direkta eller indirekta hänvisningar till externa webbplatser ("hyperlänkar") som ligger utanför författarens ansvar, skulle ansvar endast träda i kraft i de fall, där författaren av innehållet har kunskap om och om det skulle vara tekniskt möjligt och rimligt , för att förhindra användning av olagligt innehåll. Författaren förklarar härmed uttryckligen att vid tidpunkten för länkning, kunde inget olagligt innehåll på sidorna identifieras. På den aktuella och framtida utformning, innehåll eller författarskap på de länkade / kopplade sidor har författaren inteförfattaren något inflytande. Därför distanserar han sig från allt innehåll i alla länkade / kopplade sidorna som har ändrats efter länkning. Detta uttalande gäller för alla  Internetlänkar och referenser samt för utländska poster i gästböcker, diskussionsforum, länkade kataloger, e-postlistor och i alla andra former av databaser vars innehåll är öppna för externa skrivning. För ytterligare innehåll och särskilt för skador som uppstår vid användning eller icke-användning av sådan information, ansvarar leverantören av den aktuella sidan som det hänvisades till, inte den som endast har länkat till dessa sidor.

Upphovsrätt och varumärkesrätt

Författaren strävar efter att respektera upphovsrätten till bilder, grafik, ljudfiler, videosekvenser och texter, att använda sina egna bilder, grafik, ljudfiler, videosekvenser och texter eller att använda licensfria bilder, ljudfiler, videosekvenser och texter . Alla nämnda på internet är eventuellt skyddad av tredje part och varumärkena är  skyddade enlight bestämmelserna i gällande varumärkesrätt och äganderätt respektive registrerad ägare. Endast omnämnandet innebär inte att varumärket inte skyddas av lagen! Upphovsrätten för allt material som skapats av författaren själv förblir enbart hos författaren. All kopiering eller användning av sådana bilder och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåtet utan uttryckligt tillstånd från upphovsmannen.

Vänligen välj:

Var god vänta...

Ett fel har uppstått

Försök igen senare